Više od 60 godina brinemo da Grad Prijedor bude čistiji, zeleniji, ljepši. Saznaj više →

Aktuelno

Obavještenje o korekciji cijene usluga odvoza komunalnog otpada

Aktuelno

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da  će se počev od 01.06.2022. godine za usluge odvoza otpada

za kategoriju ,,domaćinstva“, umjesto dosadašnje cijene 0,1333 KM/m2, primjenjivati nova cijena od 0,158 KM/m2.

Navedena cijena je  bez PDV-a.

Do povećanja cijene došlo je usljed povećanja ulaznih troškova, prije svega troškova energenata (nafta, benzin),

kao i drugih operativnih troškova koji utiču na redovno poslovanje ,,Komunalne usluge“ a.d. Prijedor.

Odluka o povećanju cijene je donesena na 18. sjednici Skupštine grada Prijedora, održana dana 28.04.2022.godine.

 

Hvala na razumijevanju!

S poštovanjem,

“Komunalne usluge” a.d. Prijedor

Komentariši