Obavlja poslove odvoza komunalnog otpada na području Grada Prijedor i opštine Oštra Luka a u skladu sa važećim Pravilnikom o odvozu komunalnog otpada i ugovoru o odvozu komunalnog otpada za područje opštine Oštra Luka.

Pored odvoza otpada, u sklopu ove radne jedinice djeluje i OJ ”Gradska čistoća”, koja je zadužena za čišćenje i održavanje ulica i trgova u Gradu Prijedor.

OJ “Stočna pijaca” obuhvata poslove održavanja prostora stočne pijace kao i uslužne poslove na sam pijačni dan a koji se tiču naplate ulaza na pijacu i usluga vaganja sitne i krupne stoke.

Javna higijena : fotografije