Kozarska br. 87
79 101 Prijedor

+387 (0) 52/237-177

E-mail: info@komunalneusluge.org

+387 (0) 52/236-900  – finansijska služba

Fax: 052/237-801

 

ODVOZ OTPADA
Osmana Džafića bb
79 101 Prijedor
052/222-109

RASADNIK, ZELENILO I PARKOVI
Osmana Džafića bb
79 101 Prijedor
052/222-008

GROBLJE PRIJEDOR
Pašinački put bb
79 101 Prijedor
052/323-511