U sklopu ove radne jednice obavljaju se poslovi održavanja voznog parka Društva, što obuhvata popravku i servisiranje svih radnih mašina kao i vozila koja se koriste u obavljanju poslova i radnih zadataka.

U sklopu OJ ”Građevina” obavljaju se poslovi horizontalne signalizacije, izgradnja grobnica, te manji građevinski zahvati za potrebe Društva ili trećih lica.

Takođe, ova obračunska jedinica vrši izgradnju parkovskih stolova i klupa za potrebe Grada i trećih lica. Svi poslovi ove radne jedinice se vrše u skladu sa programom  zajedničke  komunalne  potrošnje.

Radna jednica “Građevina i mehanička radionica” : fotografije