“Komunalne usluge“ AD Prijedor bave se osnovnim djelatnostima koje su od opšteg  društvenog interesa kao što su:

 • održavanje higijene grada i prigradskih naselja, prikupljanje i odvoz smeća na terenu grada i prigradskih naselja i deponovanje istih, na regionalnu deponiju „Kurevo“.
 • pogrebne usluge i održavanje grobalja,
 • uređenje i održavanje parkova i zelenih površina, te gajenje i prodaja cvijeća.

 

Gore navedene djelatnosti su od posebnog društvenog interesa i predstavljaju preduslov kvalitetnog života i rada građana i privrede na području grada Prijedora.

Pored poslova od posebnog društvenog interesa, Društvo obavlja i sljedeće djelatnosti:

 • građevinski radovi, kao što su izgradnja grobnica, građevinski radovi na deponiji otpada “Kurevo” i groblju “Pašinac” (izgradnja saobraćajnica),
 • popravka i održavanje motornih vozila za vlastite potrebe,
 • ostale poslove koji su predviđeni Statutom preduzeća.

Društvo „Komunalne usluge“ AD Prijedor organizovano je u četiri radne jedinice:

 1. RJ “Javna higijena”, koja obuhvata sledeće obračunske jedinice:
 2. a) OJ “Gradska čistoća”,
 3. b) OJ “Odvoz gradskog otpada”,
 4. c) OJ “Stočna pijaca”.

 

 1. RJ “ Rasadnik i zelenilo”, koja obuhvata sljedeće obračunske jedinice:
 2. a) OJ “Groblje”,
 3. b) OJ “Rasadnik i zelenilo”.

 

 1. RJ “Građevina i drugo održavanje”, koja obuhvata sljedeće obračunske jedinice:
 1. a) OJ “Građevinska operativa”,
 2. b) OJ “Mehanička radiona”.

 

 1. RJ “Deponija”, koja obuhvata sledeće obračunske jedinice:
 2. a) OJ “Deponovanje otpada”,
 3. b) OJ “Reciklaža”,
 4. c) OJ “Azil”.

 

 1. Zajednički poslovi