Ova radna jedinica ima dvije obračunske jedinice, prije svega “Rasadnik i zelenilo”, koja je zadužena za uređivanje, košenje i održavanje zelenih površina u gradu Prijedoru, prikupljanje otpada na zelenim površinama u gradu, zatim održavanje ukrasnog zelenila (živica i drveća) kao i drvoreda u Gradu Prijedoru. Pored ovih djelatnosti ova obračunska jedinica obavlja i poslove postavljanja i održavanja postojećih parkovskih klupa, kao i  kanti za otpad, koje su postavljene po gradu i zelenim površinama.

Obračunska jednica “Gradsko groblje” obavlja poslove održavanja gradskog groblja na dvije lokacije, preciznije, radi se o lokacijama na Pašincu, gdje je smještena i kapela, koja obuhvata prostor za izlaganje posmrtnih ostataka, kupatilo i prostorije za opremanje preminulog za sahranu. Pored toga tu su i radne kancelarije za radnike našeg Društva, kao i arhiva groblja.

Druga lokacija gradskog groblja nalazi se u Rudničkoj ulici, na kojem se takodje vrše sahrane.

Radna jedinica “Rasadnik i zelenilo”: fotografije