Više od 60 godina brinemo da Grad Prijedor bude čistiji, zeleniji, ljepši. Saznaj više →

Aktuelno

O B A V J E Š T E N J E : Proljetno uređenje grada

Aktuelno

U toku akcije “Proljetno uređenje grada”, a po zahtjevu Gradske uprave,

Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove, preduzeće ”Komunalne usluge” AD Prijedor će u periodu od 01.04.2022. do 25.04.2022. godine, vršiti besplatan odvoz kabastog otpada – kućanskih aparata, dijelova namještaja i slično.

U gradskoj zoni kabasti otpad treba odlagati pored kontejnera, ali ne na saobraćajnice.

Odvoz kabastog otpada u prigradskom i seoskom području će se vršiti po rasporedu redovnog odvoza otpada, te molimo gradjane da otpad iznesu u ranim jutarnjim časovima kako bi sve bilo odvezeno istog dana. 

Zamoljavamo građane da se uključe u akciju uređenja grada i daju svoj doprinos.

Za sve informacije obratiti se na telefon 052/222-109. 

Vaše “Komunalne usluge“ AD Prijedor