Više od 60 godina brinemo da Grad Prijedor bude čistiji, zeleniji, ljepši. Saznaj više →

Aktuelno

OGLAS O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM JAVNE LICITACIJE

Aktuelno

KOMUNALNE USLUGE” A.D. PRIJEDOR

 Kozarska br.87, 79101 Prijedor 

Broj: 2757/21

Datum: 02.08.2021.godine

Na osnovu člana 52. Statuta “Komunalne usluge“ A.D. Prijedor,  člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava, rezervnih dijelova i ostalih materijala „Komunalne usluge“ AD Prijedor, Odluke Nadzornog odbora preduzeća o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava br. 2511/21,  od  dana   09.07.2021.godine, “Komunalne usluge” AD Prijedor  objavljuju:

OGLAS O PRODAJI  RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA

PUTEM JAVNE LICITACIJE

I

„Komunalne usluge“ A.D. Prijedor, Kozarska br. 87, Prijedor objavljuje  oglas o javnoj prodaji osnovnih rashodovanih sredstava putem javne licitacije podjeljenih u 2 (dva) LOT-a , tehničkih karakteristika kako slijedi:  

LOT  I

Tabela br. 1 

R. brojVrsta vozilaMarka i tip vozilaGodina proiz.Broj šasijeProcjenjena težina vozilaProcjenjena početna cijena vozilaStanje vozila
1.Radna mašina Steyr 18S231999VAN1823YY04YM136211760 kg 6.468,00 KMNije u voznom stanju 
2.Radna mašina FAP 16 20 BD/48198810722211500 kg 6.325,00 KMNije u voznom stanju
3.Radna mašinaSteyr 18S231999VAN1823YY04YY127410710 kg 5.890,50 KMNije u voznom stanju
4.Putničko vozilo Opel Vectra A CD2.0I1992.W0L000087N11047381100 kg 605,00    KMNije u voznom stanju
5.Radna mašinaYUEJIN NJ10282005.LNJBED8255LN89762110 kg 1.160,50 KMNije u voznom stanju

LOT II 

Tabela br 2. 

R. brojNaziv predmeta prodajeSastavKoličinaProcjenjena težina po komaduProcjenjena početna cijena 
1.Kontejner za odlaganje otpada   Podsinčani lim  5130-150kg0,55 KM/KG
2.Tomo Vinković (dijelovi)  Željezo I klasa 11500kg0,55 KM/KG

II

Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja prije održavanja postupka javne  licitacije izvrše uplatu u iznosu od 10% od početne vrijednosti sredstava  za koja imaju namjeru da licitiraju. 

Zainteresovani kupac ima obavezu da prilikom uplate depozita  za učešće na javnoj licitaciji tačno navede za koja sredstva i za koji LOT vrši uplatu. 

Uplata depozita može se izvršiti na blagajni preduzeća „Komunalne usluge“ AD Prijedor ili putem žiro računa broj: 5620070000011113, otvoren kod NLB Banka AD Banja Luka  najkasnije do 13.08.2021.godine.

III

Licitacija će se održati  dana 16.08.2021.godine (ponedeljak) sa početkom u 12:00 časova u Upravnoj zgradi preduzeća „Komunalne usluge“ AD Prijedor, Kozarska br. 87, Prijedor (II sprat, kancelarija broj 24).

Registracija ponuđača koji su uredno izvršili uplatu depozita izvršiće se na dan održavanja javne licitacije sa početkom u 11:30 časova. 

IV

Licitaciju  provodi  Komisija  za  provođenje  licitacije,  koja  se  sastoji  od  tri  člana, a postupa u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog nadmetanja za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava, rezervnih dijelova i ostalih materijala „Komunalne usluge“ AD Prijedor i objavljenim oglasom o prodaji. 

Licitacija traje sve dok se ističu veće ponude. Učesnici licitacije su vezani za svoje ponude ako one usljed isticanja većih ponuda nisu prestale da važe. Licitacija  se  zaključuje  ako  nakon  trećeg  poziva  u  roku  od  pet  minuta  nije  istaknuta  veća ponuda.

V

Osnovna sredstva u LOT 1 i LOT 2 prodaju se u viđenom stanju a kupuje ga onaj tko ponudi najvišu cijenu. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju.  Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit od 10% mu se neće vratiti.  Učesnicima koji uplate depozit, a ne prođu na licitaciji, uplaćeni iznos depozita biće vraćen u roku od 3 (tri)  dana od dana održavanja licitacije.

VI

Troškovi vaganja kupljenih sredstava kao i troškovi utovara i transporta do lokacije kupca padaju na teret  kupca. 

VII

Osnovna sredstva koja su predmet prodaje putem javne licitacije mogu se pogledati svakim radnim danom od 06.08.2021.godine pa do 13.08.2021.godine u krugu preduzeća u Puharskoj na adresi Osmana Džafića bb, 79101 Prijedor, u vremenskom periodu 08:00-15:00 časova.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 07:00-15:00 časova. Kontakt osoba je Antonić Vlado, telefon: 065/221-495.

VIII

Sredstva koja su predmet prodaje u dijelu oglasa LOT 2 (tabela br.2 ) prodaju se na način da se sa kupcem  koji bude imao najvišu ponudjenu cijenu po kilogramu zaključi Ugovor o kupoprodaji uz prethodno organizovano vaganje kupljenih sredstava i utvrđivanje ukupne mase i cijene za kupljeno sredstvo.

Ukoliko se prilikom izvršenog vaganja utvrdi se da je sredstvo iz LOT 2  lakše ili teže od procjenjene težine u oglasu, izvršiće se usklađivanje kako bi se dobili ulazni parametri za zaključenje Ugovora o kupoprodaji. 

Sredstva iz LOT 1  prodaju se na način ko ponudi najvišu ukupnu cijenu po sredstvu koje je predmet prodaje.

IX

Rok plaćanja po zaključenom Ugovoru o kupoprodaji iznosi 8 (osam) dana. Po izvršenoj uplati cjelokupnog iznosa naznačenog u ugovoru kupac može organizovati preuzimanje, utovar i odvoz kupljenih sredstava.

X

Uplaćeni depozit uračunava se u kupoprodajnu cijenu.  

PDV na cijenu naznačenu u Ugovoru pada na teret kupca.  

XI

Oglas o prodaji rahodovanih osnovnih sredstava putem javne licitacije biće objavljen na zvaničnom sajtu „Komunalne usluge“ AD Prijedor:  www.komunalneusluge.org , facebook nalogu „Komunalne usluge“ AD Prijedor, i nedeljnom listu Kozarski vijesnik. 

                                                                                                                                                      „Komunalne usluge“ AD Prijedor

                                                                                                                                                             D I R E K T O R 

                                                                                                                                                          Dalibor Grabež, s.r.

Preumi PDF dokument

Komentariši